“หลอดไฟ” ไม่ได้มีประโยชน์แค่ในการใช้งานเพื่อส่องสว่างให้กับอาคารบ้านเรือนหรือตามจุดที่เราต้องการเท่านั้น เพราะปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีที่พัฒนาจนกระทั่งสามารถนำหลอดไฟมาใช้เพื่อล่อแมลงได้อีกด้วยซึ่งหลอดไฟประเภทนั้นก็คือหลอดไฟพิเศษ หรือ Special Lamp ที่เป็นหลอดไฟแบบใช้งานเฉพาะด้านนั่นเอง

หลอดไฟเพื่องานพิเศษทั่วไป (Special Purposed Lamps)

หมายถึง หลอดไฟที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในงานแบบเฉพาะเจาะจงหรือเพื่องานอุตสาหกรรมเฉพาะทาง โดยอาศัยคุณสมบัติของความยาวคลื่นระดับต่างๆ  โดยบางประเภทอาจให้แสงในระดับปกติที่ตามนุษย์สามารถรับรู้ได้ (Visible Light) และบางประเภทให้แสงระดับที่ตามนุษย์มองไม่เห็น (Non-Visible Light) หรือก็คือ หลอดไฟรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Radiation) นั่นเอง

หลอดไฟรังสีอัลตร้าไวโอเลต คือหลอดไฟที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สั้นช่วงต่อจากแสงสีม่วง (ระหว่าง Visible Spectrum กับ X-ray) เป็นรังสีที่ตาคนมองไม่เห็น และไม่สามารถรับรู้ได้อย่างคลื่นรังสีอินฟราเรด (IR) โดยระยะคลื่นที่นำมาใช้งานเพื่อเป็นหลอดไฟล่อแมลงก็คือ รังสี UV-A (ช่วงความยาวคลื่น 315 – 380 nm) ซึ่งเป็นรังสี UV ที่มีอันตรายต่ำมาก สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อใช้ตรวจหาเชื้อราที่เจือปนอยู่ในอาหาร ด้านอาชญาวิทยาใช้สำหรับตรวจหารอยเลือด (Blood Stain), รอยนิ้วมือ (Forge) และลายนิ้วมือ (Criminology) ใช้ตรวจลายเซ็น, ตรวจธนบัตรปลอม, ตรวจบัตรเครดิต และยังใช้ในการการล่อแมลง (Insect Trap) โดยการติดตั้งหลอดไฟล่อแมลงไว้ภายในเครื่องดักแมลง ใช้ในงานป้องกันศัตรูพืชและการปศุสัตว์

หลอดไฟล่อแมลง (Insect Attractants Lamps)

หลอดไฟล่อแมลงเป็นหลอด UV ชนิดหนึ่ง ภายนอกมีลักษณะเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป แต่มีความแตกต่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไปคือส่วนประกอบและชนิดของสารฟอสเฟอร์ที่นำมาใช้ เนื่องจากมีการใช้สารกรองแสงเคลือบทับที่หลอด เพื่อให้หลอดแก้วใสส่งผ่านรังสีสีฟ้าที่มองเห็นได้บางส่วน ทำให้เกิดการแผ่รังสีอัลตร้าไวโอเล็ตออกมานั่นเอง

โดยหลอดไฟล่อแมลงสามารถนำไปใช้ประโยชน์หลายทาง เช่น

  • ดักจับแมลงเพื่อนำไปขาย เช่น ตั๊กแตนหรือแมงดา
  • ดักจับแมลงเพื่อทำลายทิ้ง เช่น  เครื่องดักแมลง  เครื่องดักยุง
  • ใช้เพื่อล่อแมลงออกจากพื้นที่ที่ต้องการ เช่น ชาวสวนมักติดหลอดไฟล่อแมลงเหนือสระเลี้ยงปลาเพื่อล่อแมลงออกจากสวนผลไม้ของตน ผลประโยชน์ทางอ้อมก็คือแมลงจะตกลงไปในบ่อและกลายเป็นอาหารปลา

การใช้หลอดไฟล่อแมลงเป็นวิธีการดักจับ เพื่อลดจำนวน และกำจัดแมลงภายในพื้นที่อย่างได้ผล (Pest Control) นอกจากนั้นในวงการอุตสาหกรรมอาหารและยา ยังนำประโยชน์ของหลอดไฟล่อแมลงไปใช้ป็นเครื่องที่ใช้รองรับระบบ GMP และ HACCP ได้อีกด้วย