การใช้กาวดักแมลง  เป็นทางเลือกที่ช่วยในการกำจัดแมลง หรือควบคุมแมลง Pest Control ที่เข้ามารบกวนสถานที่ บ้าน อาคาร สิ่งของ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ  หรือแม้กระทั้งอาหาร สวนผัก ต้นไม้ ผลไม้ เครื่องอุปโภคบริโภคของเรา เป็นการดักจับแมลงที่ปลอดภัยต่อชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะไม่มีสารพิษ  และไม่มีอันตราย

คุณสมบัติของกาวดักแมลง

กาวมีความเหนียวพิเศษ ไม่แห้ง เหนียวติดทนนาน สามารถอยู่กลางแจ้ง ทนแดด ทนอุณหภูมิความร้อนสูงได้ กันน้ำได้ และสามารถใช้ได้ทุกสภาวะอากาศ ไม่มีพิษ และปลอดภัย

ประโยชน์ของกาวดักแมลง

การใช้กาวดักแมลงคือ ใช้ความเหนียวของกาว ดักจับการบิน หรือการเคลื่อนไหวของแมลงให้หยุดนิ่ง ทำให้แมลงถูกดักและจำกัดพื้นที่ไว้ ณ บริเวณนั้น

กาวดักแมลงไม่มีผลที่ทำให้แมลงตายแบบเฉียบพลัน หรือไม่มีสารออกฤทธิ์เข้าไปทำลายระบบภายในตัวแมลงจึงเป็นวิธีการกำจัดแมลง หรือควบคุมแมลงได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม Eco Friendly

หลักการทำงานของกาวดักแมลง

กาวดักแมลง สามารถใช้กำจัดแมลง หรือการควบคุมปริมาณแมลง (Pest Control) ในสถานที่ต่าง ๆตาม

ต้องการ ถูกใช้อย่างกว้างขวาง ในชีวิตประจำวัน และทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม

เราสามารถพบการใช้กาวดักแมลง รูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

เครื่องดักแมลง Insect Killer Traps  โดยใช้หลักการ คือ ใช้แสงไฟ UV ล่อสายตาแมลงให้มาที่เครื่อง ซึ่งภายในเครื่องดักแมลงจะวางแผ่นกาวไว้รอบทิศทาง ขณะที่แมลงบินเล่นแสงไฟภายในเครื่อง ก็จะติดกาว และไม่สามารถบินหรือเคลื่อนไหวได้

บ้านแมลงสาบ และกับดักหนู  Cockroach Traps and Rat Glue โดยใช้หลักการ คือ วางเหยื่อล่อบนแผ่นกาว เมื่อแมลงสาบหรือหนูเข้ามาที่เหยื่อล่อก็ติดกาวและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้

กาวดักแมลงวัน  Fly Sticky glue โดยใช้หลักการ คือ ทากาวลงบนกระดาษ กาวที่ทาจะผสมกลิ่นของอาหาร เช่น กลิ่นปลาทู หรือ ผสมฟีโรโมนแมลง ที่แมลงวันชอบจะเข้ามาตอมกลิ่นอาหาร

ทั้งนี้การใช้ฟีโรโมนแมลงต้องระมัดระวัง เพราะ ฟีโรโมนแมลงแต่ละชนิดจะล่อแมลงอีกชนิดไม่ได้ หากมีฟีโรโมนแมลงชนิดหนึ่ง อีกชนิดอื่นๆจะไม่เข้ามา

กาวดักแมลงศัตรูพืช Sticky Traps โดยใช้หลักการ คือ ใช้สีของวัสดุเพื่อล่อสายตาแมลงให้บินเข้ามาหา จากนั้นแมลงจะติดกาวที่ทาวัสดุนั้น และไม่สามารถบินหรือเคลื่อนไหวได้

การติดตั้งแผ่นกาวเหนียวดักแมลง  โดยการแขวน หรือ ผูกยึดไว้กับเสา ระยะสูงจากพื้นดิน 1-1.5 เมตร คือ ระยะบินของแมลงที่เหมาะสม หรือขึ้นอยู่กับสถานที่  ใช้ได้ทั้งที่โล่งแจ้ง  สวน ไร่ นา คอกสัตว์ และสถานที่ปิด เช่น ในบ้าน กรีนเฮ้าส์ โรงเพาะชำ  แวร์เฮ้าส์ เป็นต้น

ข้อควรระวัง

เนื่องจากกาวดักแมลงมีความเหนียวมากและไม่แห้ง ดังนั้นจึงควรระวังเด็ก และสัตว์เลี้ยง หากเลอะมือ หรือกาวติดตามเสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันพืชค่อยๆเช็ดกาวออก จากนั้นค่อยใช้สบู่หรือน้ำสะอาดล้างออก